สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
โครงการแก้จนถาวร

โครงการแก้จนถาวร จังหวัดเชียงราย โครงการฯ ที่มอบผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย และเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์

โครงการแก้จนถาวรฯ ได้มีผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำหน่ายและทำสัญญาเงินเชื่อ ให้กับเกษตรกร เพื่อที่จะได้นำไปใช้เพิ่มผลผลิต ทำสัญญาเชื่อปุ๋ย โดยไม่เสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียว พร้อมทั้งยังมีส่วนลด กระสอบละ 10 บาท ให้กับเกษตรเมื่อนำเงินมาชำระอีกต่างหาก พร้อมทั้งโครงการฯ์.... คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อสังคม
หมู่บ้านโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ( เริ่มโครงการ )

หมู่บ้านโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ที่ บ้านจำไคร้ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของโครงการฯ และมีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งทางโครงการฯจะได้จัดสรรให้แก่เกษตรกรครอบครัวละ 10 ไร่ ทำการปรับพื้นที่ และปลูกบ้านให้แก่เกษตรกร รวมทั้งยังนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบพอเพียง และแนวทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (คนแก่ถูกทอดทิ้ง)

ช่วยเหลือ คุณยายจำ ปานศรี ที่อยู่ : ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ครอบครัวยากจน)

ครอบครัวคุณคำนันท์ คงมา ที่อยู่ : บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ครอบครัวคุณบัวผัน ก๋าแก้ว ที่อยู่ : บ้านเนินสะดวก ต.ผางาม อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( ผู้ป่วยอัมพาต )

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( ผู้ป่วยอัมพาต )

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ( ผู้ป่วยติดเตียง )

ช่วยเหลือ คุณสมศักดิ์ มณีวรรณ์ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ที่อยู่ : ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว อ.พาน

ทางสถานีร้อยสี่ร่วมกับโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ร่วมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกโครงการแก้จนฯ ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว ในเขตพื้นที่ อ.พาน