สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

ร่วมโครงการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สาธารณะภัยและภาวะวิกฤติ

ทางสถานีวิทยุคนรากหญ้า Fm104.00MHz. เชียงราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สาธารณะภัยและภาวะวิกฤติ โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ