สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

โครงการแก้จนฯจ.เชียงราย ลงพื้นที่อบรมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอนให้แก่เกษตรกร

โครงการแก้จนฯจ.เชียงราย ลงพื้นที่อบรมเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ จ.เชียงราย ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยกรดซิลิคอน ในเครือบริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ทุกตราทุกสูตร


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ